Вітаю Вас на моєму блозі

Вітаю Вас на моєму блозі
Мелітопольський педагогічний інститут (1981-1985). 1985 – початок педагогічної діяльності.

среда, 6 декабря 2017 г.


Життєвий ритм. Розпорядок дня підлітків. Сон і здоровя.

МЕТА:
формувати в учнів поняття життєвих ритмів, біологічних ритмів, сну;
ознайомити учнів з життєвим ритмом людини, значенням сну;
розвивати в учнів вміння планувати свій день;
продовжувати виховувати в учнів бережливе, дбайливе та усвідомлене ставлення до власного здоровя як однієї з найвищих людських цінностей, потреби самопізнання та всебічного самовдосконалення.
Обладнання:
інтерактивна дошка;
мультимедійний проектор;
картки контролю знань;
презентація в середовищі Power Point;;
написи за темою уроку;
таблиці «Розпорядок дня»;
завдання.
              Тип уроку: відкритий урок, засвоєння нових знань.
Тема. Екологічні групи грибів.
Мета. Узагальнити знання про особливості грибів як окремого царства    організмів, сформувати поняття про екологічні групи грибів та їх роль в природі та  в житті людини; продовжувати формувати навички роботи з мікроскопом та лабораторним обладнанням; розвивати вміння працювати з додатковими джерелами інформації; виховувати навички толерантного спілкування в процесі роботи в групах.

Тема: «Дослідження різних видів пам'яті»
Мета:ознайомитися з різними видами пам'яті, навчитись визначати види своєї пам'яті.

Обладнання: набір карток для дослідження різних видів пам'яті.

Хід роботи.

Пам'ять — це психофізіологічний процес, при якому людина здатна фіксувати у мозку, зберігати і відтворювати у потрібний момент раніше закладену інформацію, минулий дослід. Існують такі види пам'яті: емоційна, образна (зорова, слухова, смакова,нюхова ), словесно – логічна, моторна.

понедельник, 16 октября 2017 г.

Урок. Загальна характеристика голонасінних, їх середовище існування

Урок. Загальна характеристика голонасінних, їх середовище існування
Цілі:
ознайомити учнів із загальною характеристикою голонасінних рослин, сформувати знання про основні ознаки голонасінних; розвивати вміння працювати з підручником, додатковою літературою; удосконалювати індивідуальну самостійну роботу учнів; формувати ціннісні орієнтації на збереження природи та естетичні смаки учнів; розвивати розумові процеси — аналізу, синтезу, навички співпраці; любові до біології як науки.  
 Мета уроку:
учні мають називати основні місця, де ростуть голонасінні; називати ознаки голонасінних; учні мають розпізнавати голонасінні рослини у природі, за гербарними зразками й малюнками та називати їх. Очікувані результати:
Обладнання:
малюнки із зображенням рослин відділу Голонасінні, енциклопедії та довідники, географічні карти, чорна скринька.

вторник, 28 февраля 2017 г.

Позакласний захід з хімії (Вікторина)

Позакласний захід з хімії

Мета: повторити, закріпити і систематизувати основні поняття і
терміни.
План проведення гри:
1. Склад учасників гри: 8 учасників, ведуча, учень, що контролює
час, статисти.
2. Учитель пояснює учасникам гри її зміст і правила:
• гра складається з 7 раундів
• на перший раунд відводиться 2,5 хв, кожний наступний
раунд на 10 с коротший за попередній.
• кожне запитання оцінюється 1 балом.
Хід гри:

Раунд 1

1. Який метал за звичайних умов рідкий? (Ртуть)
2.Як називаються явища, що відбуваються під час перетворення
одних речовин в інші. (Хімічні)
3.Як називають речовини, що прискорюють хімічні реакції.
(Каталізатори)

вторник, 31 января 2017 г.

Урок Цитозоль, цитоскелет, клітинний центр.

Урок
Цитозоль, цитоскелет, клітинний центр. Лабораторна робота.
«Рух цитоплазми в клітинах рослин»
Мета. Освітня. Розширити знання учнів про структурні елементи клітини на прикладі цитоплазми; розкрити особливості будови та функцій цитозолю та цитоскелету; з’ясувати суть та значення основних процесів у гіалоплазмі.
Розвиваюча. Розвивати практичні вміння проводити спостереження та експериментувати на прикладі явищ плазмолізу та деплазмолізу, а також вміння аналізувати і робити відповідні висновки.
Виховна. Виховувати бережливе ставлення до живої природи.
Тип уроку. Засвоєння нових знань.
Форма уроку. Синтетична.
Місце уроку в навчальній темі. Перший у темі.

Урок Тема. Кислоти: поширеність у природі, виявлення, використання.

Урок
Тема. Кислоти: поширеність у природі, виявлення, використання. Заходи безпеки під час роботи з кислотами. Класифікація кислот.
Мета:ознайомити з поширеністю кислот у природі та їх використанням, сформувати вміння виявляти кислоти за допомогою індикаторів:розглянути правила безпеки при роботі з кислотами;розвивати вміння логічно та критично мислити, творчо використовувати отриману інформацію.
Обладнання: зразки кислот, таблиця кислот.
Базові поняття та терміни: кислоти, основність, індикатори,індикаторний папір, густина.